پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین داروساز با اشاره به تفاوت های استامینوفن کدئین دار با نوع ساده آن ادامه داد: ما در علم داروسازی، اصطلاحی داریم به نام سی نرژیسم یا هم افزایی برخی داروها یک تاثیر خودشان دارند و در کنار داروی د

بروز شده : جمعه 11 اسفند 1402
لینک دوستان