پایگاه اینترنتی فانکیوسکاختلالات خواب:  بی خوابی در نتیجه آپنه خواب یا حتی سندرم پای بی قرار، باعث کمک به افزایش وزن می شود. کمبود خواب با هورمون های احساس سیری و گرسنگی تداخل پیدا می کند. به طوری که محروم از خواب

بروز شده : جمعه 25 خرداد 1403
لینک دوستان